วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

ข่าวในพระราชสำนัก

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงประกอบพิธี ปล่อย “เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์” ลงน้ำ
“สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฯ” เสด็จฯทรงเปิดงานวันสตรีไทย
“สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฯ” เสด็จฯทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562
งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“กรมสมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯทำเนียบรัฐบาล ….. งานสโมสรสันนิบาตฯ
“พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า” …เพื่อองค์ความรุ้และเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
บันทึกไว้…. “รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐบาลของประชาชนชาวไทยทุกคน”
งานย่อมมีอุปสรรค ตัองแก้ไขให้ตรงเป้าตรงจุด  เข้มแข็งอดทน
แต่งตั้งโยกย้ายภายใน ทม.รอ.
พระมหากษัตริย์ นักบินพระราชินี นักบิน
error: Content is protected !!