วันอาทิตย์, 16 สิงหาคม 2563

กองทัพอากาศ

ลุ๊ค เข้ม!!
ตู้ ATM ข้าวสาร ทอ. Gripen SkyRice
เรื่องปากท้องชาวบ้าน สำคัญกว่า
“ผบ.ทอ.” ชี้เป็น กติกาสากล ไทยต้องเปิดน่านฟ้า ให้เครื่องบินทหารต่างชาติ มาลงจอด แต่ จนท.ต้องรัดกุมมากขึ้น
“บิ๊กนัต” เผย โผ ทอ. “ในใจเสร็จแล้ว”วางสเปค”ผบ.ทอ.”คนใหม่ ยึดหลัก 6 ประการ 10 Q ฉลาด คิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ขยันมั่นเพียร จงรักภักดี รอ “บิ๊กตู่” ส่งสัญญาณ ส่งโผ
“โฆษก ทอ.”แจง ปม ทอ.อนุมัติ เครื่องบิน C-130 ทอ.อียิปต์ ลงจอดได้ ถือเป็นการทำหน้าที่ตามปกติ
SkyRice
กองทัพอากาศ แจง เรื่อง กฏสากล ของ การขอบินผ่าน หรือการขอลงจอด อากาศยาน ในประเทศไทย
ให้ลงจอด เพราะ พันธะทางทหารที่มีต่อกัน
“ผบ.ทอ.” วอน อย่ากิน”ปลานกแก้ว” ช่วยกัน ดูแลรักษา ระบบนิเวศน์ทางทะเล
Follow Us
error: Content is protected !!