กระทรวงกลาโหม

เยี่ยม ทัพบก

  “นายกฯบิ๊กตู่” สวมหมวก “สนามไชย1” เตรียมเดินสาย ตรวจเยี่ยมเหล่าทัพ เยือน ทบ.เหล่าทัพ แรก 9 ต.ค.นี้ พร้อม เปิดพิพิธภัณฑ์ ทบ. ที่ปรับปรุงใหม่ ตามไอเดีย นายกฯ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.เปิดเผย [..อ่านเพิ่มเติม]

การเมือง

“ยังงี้ เขาเรียก สวย และ มีสมอง !!”

  ไม่รู้ “นายกฯบิ๊กตู่” เหน็บใคร ? เอ่ยปาก ชื่นชม น้องนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ว่า “ยังงี้ เขาเรียก สวย และ มีสมอง !!”… แต่ พวกที่พูดโน้มน้าวเก่งๆ มีประโยชน์ มั้ย หลังจากที่ ก่อนห [..อ่านเพิ่มเติม]

กองทัพบก

เจอกันที่ บก.ทบ.

  แม้จะได้ขึ้นเป็น พลเอก เป็น ผช.ผบ.ทบ. เป็น 5เสือทบ….. แต่ในอีกมุมหนึ่ง ของ นายทหาร ที่เป็น คอมแมนเดอร์ มาตลอด ใน ร.31 รอ. จนเป็น ผบ.ร.31รอ. และ ผบ.พล.1 รอ. จนเป็น รองแม่ทัพภาค1 และ แม่ทัพ [..อ่านเพิ่มเติม]

กองทัพบก

“บิ๊กบี้” ฝาก กองทัพภาค1 ขุมกำลังรบ ทบ. ไว้กับ “บิ๊กหนุ่ย

  เชื่อมั่น “แม่ทัพหนุ่ย” คนทัพ1 กว่า 30 ปี จะนำกองทัพภาค 1 เป็นหลักให้กองทัพบก ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ ศาสนา และพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า บิ๊กบี้ พลเอกณรงค์พันธ์ จ [..อ่านเพิ่มเติม]

กองทัพบก

“แม่ทัพหนุ่ย” ลั่น ปกป้องสถาบันฯ สนับสนุน งาน “จิตอาสา” และเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกโอกาส

  พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค 1 กล่าวภายหลัง รับหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 1 คนที่53 ว่า กองทัพภาคที่ 1 พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ในการถวายความปลอดภัย และปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง ทำหน้าที [..อ่านเพิ่มเติม]

กองทัพอากาศ

คำมั่นสัญญา ผบ.ทอ.#26

  “ผมขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะนำพากองทัพอากาศ และจะปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา โดยยึดหลักนิติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความจงรักภักดี ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม เสริมสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดความ [..อ่านเพิ่มเติม]

กองทัพบก

เพื่อน ส่ง ให้ เพื่อน

  บิ๊กบี้ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผช.ผบ.ทบ. ส่งมอบตำแหน่ง แม่ทัพภาค 1 ให้ บิ๊กหนุ่ย พลโทธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค1 คนใหม่ คนที่52 โดย พลโทธรรมนูญ เป็น เพิ่อน ตท.22 ของ พลเอกณรงค์พันธ์ และ อยู่ใ [..อ่านเพิ่มเติม]