ข่าวในพระราชสำนัก

ทหาร ตำรวจ ถวายความเคารพ เปล่ง สุดเสียง! “ทรงพระเจริญ”

ขณะรถยนต์พระที่นั่ง เคลื่อนตัวออก เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับ พร้อม เพลง สรรเสริญพระบารมี ใน ยาม อาทิตย์ลับขอบฟ้า แม่ทัพหนุ่ย พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค1 และ ผบ.กองผสม นำ กองพันสวนสนามฯ ทหาร และตำรวจ [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

ทรงแนะ ทหาร ตำรวจ ให้หมั่นศึกษา ฝึกฝนตนเอง ให้มีความจัดเจน คล่องแคล่ว

  “ขอให้ นายทหาร นายตำรวจทุกคน รักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัด และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง เข้มแข็ง และเสียสละ พร้อมทั้งหมั่นศึกษาและฝึกฝนตนเองให้มีความจัดเจน คล่องแคล่วในหน้ [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

ทรงเคียงคู่ ! เป็นมิ่งขวัญ ทหาร

  ทหาร ตำรวจ สุดปลาบปลื้ม!! “ในหลวง-พระราชินี” ทรงฉลองพระองค์ เครื่องแบบทหาร ตรวจพลสวนสนามฯ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมพระราชทาน พระราชดำรัส เรื่องความสามัคคี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

ทรง เป็น ทหาร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ ที่ทรงเป็นทหาร และ ทรงเป็นจอมพล ทรงเป็น”องค์จอมทัพไทย” สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีทรงดำรงพระยศ พลเอก หญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

พร้อมเพรียง สง่างาม เข้มแข็ง

  “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบชุดพระราชฐาน ของ ทม.รอ. ทรงตรวจพลสวนสนาม ด้วยรถยนต์พระที่นั่ง รยล.16 ในพิธีสวนสนามครั้งประวัติศาสตร์ โดยมี พลโทธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค1 เ [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

“องค์จอมทัพไทย”

  ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ 6,812 นาย 39 กองพัน ซ้อมกันมาหลายเดือน ทั้งในที่ตั้งหน่วย และ ซ้อมย่อย ซ้อมรวมการ ที่ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร แห่งนี้ อีก จนถึงการซ้อมใหญ่ …..ทุ่มเท แรงก [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นได้ ก็ด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมเพรียงกันปฎิบัติหน้าที่ของตน โดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท แก่ ทหารและตำรวจ 39 กองพัน 10กรม จำนวน6,812 นาย ในพิธีสวนสนามฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 และวันกอ [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

ฟ้าหญิงฯ รักษ์ทะเล

  “เจ้าฟ้าหญิง สิริวัณณวรีฯ”ทรงประชุม คณะกรรมการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ….ทรงปล่อยเต่าทะเล “ปีใหม่”…เดินหน้ารณรงค์สร้างจิตสำนึก รักษ์ทะเล ลงนามปฏิญญาอนุรักษ์เต่า [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

  “ขอให้มีกำลังกาย กำลังใจ และสุขภาพที่ แข็งแรง สติปัญญาผ่องใส มีศรัทธาและความสำนึก ในการประพฤติและดำรงตนในกรอบของความดีงาม ถูกต้อง และพอเหมาะพอควร มุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างประโยชน์ ให้แก่ประเทศช [..อ่านเพิ่มเติม]

ข่าวในพระราชสำนัก

“ในหลวง” ทรงเปรียบ ทหาร ตำรวจ จนท.ชายแดนใต้ เสมือนครอบครัว ขอขอบคุณที่มุ่งมั่นและเสียสละในการ ปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  องคมนตรี อัญเชิญ พระราโชบาย 3 ประการ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ- ให้รักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์-ทำงานแบบปิดทองหลังพระ ไม่โอ้อวด ไม่ทะเยอทะยาน พร้อม มอบสิ่งของพระราชทานปีใหม่ ให้ทหารชายแดนใต้ [..อ่านเพิ่มเติม]