รู้จัก ปืน !!

 

“ผบ.พล.ร.5” เยี่ยม Unit School ว่าด้วยเรื่อง ปืน นานาชนิด ….ต้อง ถอดประกอบ ดูแลปรนนิบัติบำรุง และแก้ไข ข้อติดขัดได้ และ ต้องยิ่งแม่น

“ผบ.ต้น” พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย “Unit School” ของทหารม้า ม.พัน.16 พล.ร.5 ที่จัดเป็นสถานีๆ

ทั้งปืนพก-ปพ.86, ถอดประกอบ, การ ปรนนิบัติบำรุง. และ การแก้ไขเหตุติดขัด

ปืนกล- ปก.ร่วมแกน M37, และ ปืนกล ปก.93 ปืนเล็กยาว- ปลย.M16A1 และ ปลส.M653 ปืนM203 และ ปลย.แบบ50 หรือTavor21

เพื่อทบทวนความรู้ ความสามารถและลักษณะงานของแต่ละหน่วย เพื่อดำรงความพร้อม คงสมรรถนะ ขีดความสามารถของกำลังพลและหน่วยทหาร

ที่ ม.พัน.16 พล.ร.5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช