ไม่ใช่ Grap Delivery ไม่มี มอร์’ไซค์ ไม่มี ลา ….ไม่มี ล่อ แต่ ทหารม้า เหนือ เดินเท้า แบกเป้สนาม บรรจุข้าวสารเป็น20กก.

 

.
ทหารม้า…..กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง แบกข้าวสาร และสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ ไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร กว่า 20 ครัวเรือน ที่ บ้านหลวง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ไม่มีใจ ….. มาไม่ถึง นะเนี่ย