“ผู้การทหาร47” คนใหม่ เยี่ยมลูกน้อง ตะเข็บชายแดนใต้

 

พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผบ.ฉก.ทพ
หารพราน 47 คนใหม่ ตรวจเยี่ยม ชป.จรยุทธ์ ในการดูแล และควบคุมเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามสั่งการ

รวมทั้งได้มอบเครื่องบริโภคให้กับกำลัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา