ทัพอากาศ กำหนด วันสอบเข้า รร.เตรียมทหาร ในส่วนของ ทอ. 20 มิ.ย.นี้

กระจายสอบในแต่ละภูมิภาค
ใน8 กองบิน
หลัง CoViD เริ่มคลี่คลาย
แต่ใช้มาตรการป้องกัน-Social Distancing
ประกาศผลสอบ 3 กค.63
ทดสอบความถนัด-วิภาววสัย
สอบสัมภาษณ์-พละศึกษา-ตรวจร่างกาย 5กค.
ประกาศผลสอบ รอบ2 -18กค.
รายงานตัว-20กค.
มอบตัว-ทำสัญญา31กค.
เปิดเรียน

รร.นายเรืออากาศฯ แนะนักเรียนผู้สมัครสอบ ตรวจสอบสนามสอบของตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.63

กรณีที่ผู้สอบต้องการเปลี่ยนสนามสอบ สามารถ เปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 20 พ.ค.63
หากเกินวันที่กำหนด จะถือว่าผู้สอบยืนยันสนามสอบที่กำหนดไว้ให้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ผู้สอบสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.63

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.admission.nkrafa.com
หรือ https://nkrafa.rtaf.mi.th