กลาโหม-เหล่าทัพ เตรียม หั่นงบฯ10%

กลาโหม-เหล่าทัพ
เตรียม หั่นงบฯ10%
ตามบัญชา”บิ๊กตู่”
ทบทวนทุกโครงการก่อสร้าง
-ซื้ออาวุธ -งบฯผูกผัน-ชะลอโครงการที่ไม่เร่งด่วน
แต่ยันต้องดำรงสภาพความพร้อมรบ และไม่กระทบกับสัญญาต่างประเทศ/
เหล่าทัพใช้การตัดงบฯก่อสร้าง -อบรม สัมมนา ดูงานตปท.-ลดเงินงวด
ทัพเรือ พิจารณา ตัดงบฯงวด เรือดำน้ำ ลำ2-3

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม กล่าวถึงการพิจารณาการตัดงบประมาณ ปี 2563 จำนวน 10% ตามนโยบายรัฐบาล ว่า อยู่ระหว่างการพิจารณา ทำแผนของแต่ละเหล่าทัพ

ในส่วนของโครงการและการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ นั้น โฆษกกลาโหม กล่าวว่า กลาโหม และเหล่าทัพ ก็ได้มองสถานการณ์ และคิดไว้ล่วงหน้า และทราบดีถึงเหตุผลความจำเป็นของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดฯ ซึ่งประเทศชาติ ใช้งบฯในการแก้ปัญหา และ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

กลาโหม และเหล่าทัพ ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาประเทศ

“แต่ในขณะเดียวกัน กองทัพ ต้องดำรงสภาพความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ ดูแลความปลอดภัย และผลประโยชน์ของประเทศชาติให้เพียงพอและเหมาะสม”

โดยจะดูความเร่งด่วนของการจัดหายุทโธปกรณ์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพด้วย

“โครงการไหนสมควรชะลอ ก็ควรชะลอ “

ขณะนี้ทุกเหล่าทัพกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะมีโครงการใดบ้างในงบประมาณปี 2563 และจะหารือกันต่อเนื่องไปถึงโครงการในงบประมาณปี 2564 ในภาพรวมด้วย

“โดยให้ความสำคัญกับการดำรงสภาพความพร้อมรบ “

ส่วนการเสริมขีดความสามารถ ก็ให้พิจารณาถึงความจำเป็น โดย บางโครงการอาจต้องชะลอไปก่อน

โดยพิจารณาไม่ให้กระทบต่อสัญญาที่ทำไว้กับต่างประเทศ”

โฆษกกลาโหม กล่าวว่า ขณะนี้งบประมาณ 63 ได้เริ่มการใช้จ่ายแล้ว ก็ต้องมาดูว่าจะเริ่มตัดโอนวันไหน เพราะโครงการต่างๆ เป็นงบฯผูกพัน ซึ่งเป็นเรื่องของทุกกระทรวงก็ต้องพิจารณาเช่นกัน

ส่วนโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำ ลำที่ 2 – 3 นั้น พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า กองทัพเรือกำลังพิจารณาเรื่องสัญญาและข้อกฎหมายอย่างรอบคอบ ซึ่งต้องพิจารณาคลอบคลุมไปถึงงบฯ ปี 64

ทั้งนี้ มีรายงานว่า การตัดงบประมาณ 10% ของแต่ละเหล่าทัพ ส่วนใหญ่จะเป็นการตัดงบประมาณในการก่อสร้าง อาคาร สถานที่ หน่วย เป็นส่วนใหญ่
งบฯ ดูงาน อบรม สัมมนา โดยให้ชะลอการก่อสร้างโครงการใหญ่ๆ ออกไปก่อน และ ใช้การ จ่ายงวด ชำระหนี้ผูกพัน น้อยลง

ท่ามกลางการจับตามองว่า โครงการใหญ่ๆ จะกระทบหรือไม่ ทั้ง “รถเกราะ-เรือดำน้ำ-เครื่องบิน

งบประมาณ 2563 ของกระทรวงกลาโหม 2.3 แสนล้านบาท ที่ 60% เป็นงบฯทรงขีพ เบี้ยเลี้ยง เงินเดือน สวัสดิการ และงบฯลงทุน 40%

ที่คาดว่า จะถูกตัดมากวุดคือ งบฯการประชุม อบรม สัมมนา ดูงานต่างประเทศ

ส่วนงบลงทุน ที่จะถุก ทบทวน และชะลอ เช่น โครงการก่อสร้าง อาคาร สถานที่ หน่วย

และ โครงการจัดหา อาวุธยุทโธกรณ์ การซ่อมบำรุง อัพเกรด ที่จะใข้การลดจำนวนวงเงิน ผูกพัน ในแต่ละงวดให้ น้อยลง ไดโดยไม่ต้องชะลอ ทั้งหมด

ในส่วน ทบ. มีแผนจัดซื้อยานเกราะ
Stryker จาก ทบ.สหรัฐฯล็อท 2 จำนวน 50 คัน งบฯ 4,500 ล้านบาท
และ การจัดซื้อรถถังVT 4 จากจีน ล็อต 3 งบฯ 1,600 ล้านบา

กองทัพเรือ มีแผนจะต่อ เรือดำน้ำ ลำที่ 2 – 3 จำนวน 2 ลำ งบฯ 2.2 หมื่นล้านบาท ผูกพันงบประมาณปี 2563 – 2569 ที่จะไม่ได้รับผลกระทบ โดยจะใช้การ ลดการจ่ายค่างวด หนี้ผูกพันลง10% รวมทั้ง เรือยกพลขึ้นบก จากจีน ที่เป็นพี่เลี้ยง เรือดำน้ำ และบรรเทาสาธารณภัย ที่จะลดการจ่ายค่างวด น้อยลง ด้วย

กองทัพอากาศ มีแผน จัดหาเครื่องฝึก 12 เครื่อง ผูกพันงบประมาณ2563 – 2566 งบฯ 5,195 ล้านบาท

โครงการจัดหาเครื่องฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น T-50 จากเกาหลี จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 2,450 ล้านบาท