“บิ๊กแดง” สั่ง ทบ.- กอ.รมน.สนับสนุน ศอฉ.-ศปม.

“บิ๊กแดง” สั่ง
ทบ.- กอ.รมน.สนับสนุน
ศอฉ.-ศปม.
ย้ำ ใช้กำลัง ตามสถานการณ์
เตือน ทหาร อย่าเบ่ง-ทำผิด
ห่วง แพทย์ ทบ. ยังไม่พร้อมเต็มที่

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. สั่งการให้ทุกหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกสนับสนุนการทำงานของ ศอฉ. หลังประกาศใช้พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548

รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ใน ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง: ศปม. ที่มี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นหัวหน้า ศปม.

ทั้งนี้ พลเอก อภิรัชต์ ได้ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.) ผ่านระบบ VideoTeleConference และ ได้กำชับ ให้สนับสนุนทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ ภายหลังจากที่ ตนเอง ไปตรวจความพร้อมของโรงพยาบาล และการประสานงาน ศูนย์แพทย์Asean เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ที่ผ่านมา ที่ ยังมีความพร้อม ยังไม่สมบูรณ์มากนัก

ทางกรมแพทย์ทหารบกจะต้องบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้ดี รวมทั้งเรื่องหน้ากากอนามัยที่ใช้ในทางการแพทย์ว่าควรใช้แบบไหน และพยาบาลต้องใช้แบบไหน

โดยมอบหมายให้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผบ.ทบ. ที่ดูแลสายส่งกำลังบำรุง เป๋นผู้ดำเนินการ

ส่วน เรื่องร้านค้าสวัสดิการต่างๆภายในหน่วยทหาร ทางผู้บังคับหน่วยต้องกำกับดูแลดำเนินการตีเส้นและตีกรอบเว้นระยะห่างที่กำลังพลทุกคนต้องร่วมมือ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดไวรัสCoViD-19 ตามที่รัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

โดยขอให้ทุกหน่วย รวมถึงกอ.รมน.ร่วมมือกับรัฐบาลให้เต็มขีดความสามารถ

ส่วนการใช้กำลังขอให้เป็นไปตามสถานการณ์ โดยให้เป็นเรื่องการทำหน้าที่ของกอ.รมน. ในการประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการอื่นต้องใช้ความสามารถของตนเอง

“อย่าให้มีทหารไปเบ่ง หรือทำผิดระเบียบ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นตัวอย่าง” พลเอก อภิรัชต์ กล่าว