“ผบ.ทร.” สั่งตั้ง ศูนย์CoViD ทร.”

“ผบ.ทร.” สั่งตั้ง ศูนย์CoViD ทร.”
ใช้ชื่อ ว่า “ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินCoViD 19 กองทัพเรือ”
ให้ “เสธ.ทร.” เป็น ผอ.ศูนย์ฯ
พร้อมรับและปฏิบัติตามคำสั่ง ศอฉ.
ตาม พรก.ฉุกเฉิน

“เสธ.แก๋ง”รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันปฎิบัติงานของจนท.ทหารเรือ ในภารกิจCoViD-19

“เสธ.แก๋ง” พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากหน่วยงานภาคเอกชนได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ที่ กองบัญชาการกองทัพเรือ ในพื้นที่วังนันทอุทยาน

ปตท. จำกัด (มหาชน)มอบแฮลกอฮอล์จำนวน 10,000 ลิตร
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด มอบเสื้อกาวน์ให้กับบุคคลกรทางการแพทย์จำนวน 5,000 ชุด
บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 200 ชิ้น

หลังคณะรัฐมนตรี มีมติให้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 มีนาคม 2563

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. สั่งการให้จัดตั้ง “ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินCoViD 19 กองทัพเรือ” โดยมีเสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในการรองรับมาตราการ และการให้การสนับสนุนกับทางรัฐบาล

ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้มอบหมายให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพื้นที่เฝ้าระวังคนไทยที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐอิตาลี โดยใช้อาคารรับรองสัตหีบเป็นสถานที่ในการรองรับคนไทยดังกล่าว

ในการนี้กองทัพเรือจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การดูแลสุขภาพคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีความเสี่ยง

โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลคนไทยที่เข้าพักในอาคารรับรองตลอด 24 ชั่วโมง

หน่วยงานภาคเอกชน เล็งเห็นว่าการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงมีความห่วงใยในการให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ให้กับกองทัพเรือ