ชายแดนใต้ เปลี่ยน จาก ด่านจุดตรวจ เป็น จุดตรวจคัดกรองCoViD

งานที่เพิ่ม ขึ้นของ ทหาร ตำรวจ ชายแดนใต้
เปลี่ยน จาก ด่านจุดตรวจ
เป็น จุดตรวจคัดกรองCoViD
เพราะปกติ ตั้งด่านตรวจ อยู่แล้ว
ชายแดนใต้ ใช้ พรก.ฉุกเฉิน อยู่แล้ว
แต่ หลังมี ศอฉ.CoViD-19
ก็ต้อง มีจุดคัดกรองโรค

ระวังกันหน่อย นะ!!
ระวังทั้งคน ทั้งโจร ทั้งเชื้อโรค
เครื่องมือ ก็ยังไม่ค่อยพร้อม

ตั้งแต่ 00.30 น. ที่ ด่านตรวจร่วมบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

พันเอก อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ตรวจเยี่ยมด่านตรวจร่วมบาโงยซิแน ในการดูแลการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือการสังเกตุผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค พร้อมพบปะพูดคุยและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาในมาตรการ​การเฝ้าระวังและป้องกันโรค​ COVID – 19

พันเอก อภิชัย เผยว่า ขณะนี้ทุกหน่วยในระดับพื้นที่มีมาตรการที่เข้มงวดและรัดกุมในการคัดกรองบุคคลที่เดินทาง และหน่วยกำลังทหารก็พร้อมสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 อย่างสุดกำลัง เพื่อทำการตรวจคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด สิ่งสำคัญคือการ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้เข้าใจโรคตลอดจนวิธีการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกและสามารถดูแลตนเองได้

:กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า