ล้างค่าย สิรินธร !! อัดน่ำยา ฆ่าเชื้อ ทุกซอกมุม สะอาด สบายใจ!!

 

พันเอก ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์ ผบ.ร.152 และหัวหน้า คณะทำงานฯ ที่ 1 พร้อมด้วย รอง ผบ.ร.152 และ นายทหารฝ่ายอำนวยการ รวมทั้งผบ.ร้อย.นขต.ร.152 นำ กำลังพลดำเนินการฉีดพ่นสาร โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ภายใน ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง ปัตตานี

ตามพื้นที่ ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID -19 ทั้งที่ บริเวณกองรักษาการณ์ , จุดตรวจหน้าค่ายสิรินธร , กองร้อย.นขต.ร.152 โรงเลี้ยง และโรงประกอบเลี้ยงของหน่วย, ร้านขายของชำภายในบ้านพัก, ศูนย์อาหารภายในบ้านพัก, ร้านค้าสวัสดิการของหน่วย และทศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกค่ายสิรินธร