Mask ผ้าบาติก

Mask ผ้า สุด ยูนี๊ค
ผ้าบาติค 3 ชั้น
แห่ง ชายแดนใต้
แม่บ้าน ร.152 ร่วมผลิต
แจก ทหาร และ ชาวยะลา

สวย เก๋ มีสไตล์…. แม่บ้าน กรมทหารราบที่ 152 (ร.152) ค่ายสิรินธร ร่วมกับ “ไอคอน ยะลา” ตัดเย็บ Mask ผ้าบาติก แบบซักได้ แถมมี ซับใน 3 ชั้น

ไว้ แจกจ่ายให้กำลังพล และครอบครัว รวมทั้งประชาชนรวม ในพื้นที่ จังหวัดยะลา เพิ่อป้องกันตัวเอง จากการแพร่ระบาด ของเชื้อ CoViD-19 ที่มีผู้ติดเชื้อ ใน ชายแดนภาคใต้หลายคน แล้ว