แนะ รัฐบาล-ทหาร เตรียมระดมสรรพกำลัง ไปรับศึก CoViD-19ในต่างจังหวัด

แนะ รัฐบาล-ทหาร เตรียมระดมสรรพกำลัง ไปรับศึก CoViD-19ในต่างจังหวัด
ทหาร เตรียมปฏิบัติการ CMO : Civil. Military Operations
หลัง ทั้งคนไทย-แรงงานต่างด้าว
อพยพออกจาก กทม ครั้งใหญ่
ผลพวง จาก ปิดร้านค้า สถานบริการ ห้าง 22 วัน ไม่มีรายได้
และการปิดด่านชายแดน

“เสืออากาศ 24/7” เขียนบทความเสนอแนะ รัฐบาลและกองทัพ อย่านอนใจ หลัง พี่น้องคนไทย หลั่งไหลออกจาก กทม. ด้วยรถ ส่วนตัว กลับ ภูมิลำเนา หรือไปพักผ่อน … ส่วนแรงงานต่างด้าว ว่างงาน ตกงาน แห่นั่ง บชส. กลับชายแดน เพื่อข้ามแดนกลับประเทศ หลังมหาดไทย ประกาศปิดด่าน 17 จังหวัด…. ที่ทำให้ ยิ่งกว่าวันหยุดสงกรานต์ เพราะหยุดยาว และทำให้ การเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ของรัฐบาล ก่อนหน้านี้ ไม่มีผลใดๆ

“เสืออากาศ24/7” ระบุว่า …… เราต้อง
ปรับแนวคิดของคนไทยกันใหม่ทั้งชาติ

_หลังจากประชาชนชาว กทม (แหล่งสะสมเชื้อ) ฝ่าฝืนคำสั่ง นำพาตนเองทะลักออกจาก กทม กลับไปยังชนบทสู่ภูมิลำเนา

ดูจากปริมาณรถ ขาออกจาก กทม. มีอย่างต่อเนื่อง

ซึ่ง รัฐไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมนี้ได้ !!!!

สิ่งที่รัฐต้องเตรียมการต่อไปให้เกิดขึ้นในต่างจังหวัดเป็นการเร่งด่วน…คือ …

“กำหนดมาตรการทางสังคมในต่างจังหวัด(ตามหลัง)”

ก สังคมครอบครัวใหญ่ในชนบทที่จะต้องมีมาตรการเข้มข้นในการปฏิสัมพันธ์กัน(แยกความเป็นอยู่กัน)ในครอบครัวระหว่างสมาชิกด้วยกัน…
: ผู้สูงอายุ
: คนวัยทำงาน
: เด็ก/บุตรหลาน

ข ให้ความรู้(สร้างปัญญา)แก่บรรดาคนไทยทุกคนที่ได้(ฝืนคำสั่ง)ถือวิสาสะทำการอพยพเคลื่อนย้ายตนเองกลับถิ่นฐานไปยังภูมิลำเนาเดิม(ไปเรียบร้อยแล้ว)

โดยรัฐจำเป็นต้องเร่งให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการป้องกันมิให้เกิดการแพร่เชื้อในวงกว้างยิ่งขึ้นให้ทันการต่ออัตราการระบาด ดังนี้

€ การแพร่เชื้อผ่านอากาศเพียง 5% (ด้วยลมหายใจ / ไอจาม) ด้วยการสวมหน้ากากทันที เมื่อออกไปยังพื้นที่สาธารณะ มันต้องถูกยับยั้ง

€ การแพร่เชื้อผ่านการสัมผัสบรรดาสิ่งของเครื่องใช้ในรูปแบบของ “การกระจายไปด้วยการสัมผัส” ที่มีปริมาณการแพร่กระจายได้มากถึง95+% อันนำสู่การสร้างพฤติกรรมที่คนไทยทุกคนต้องกระทำขึ้นมาเป็นการเร่งด่วน.. มันต้องถูกหยุดยั้ง

-ล้างมือ-ด้วยแอลกอฮอล์ทุกๆครั้งก่อน-หลังจับต้องสิ่งของเครื่องใช้ในทุกสถานที่ทุกจังหวัดอำเภอ
-ทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นสาธารณะทั่วไปด้วยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเป็นวงรอบทั่วทุกหัวระแหง

จัดทีมอาสาเข้าทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะอันถือเป็นเรื่องราวสำคัญที่ต่างจังหวัดต้องกระทำเป็นการเร่งด่วนจริงจัง

ค สร้างความซื่อสัตย์มีวินัยในตนเองของบรรดาผู้อพยพเคลื่อนย้ายกลับถิ่นฐานที่บรรดาคนเหล่านี้จะต้องมีต่อสังคมอย่างเคร่งครัด

€ สารภาพตนเองทันทีในกรณีอาจเป็นพาหะแพร่เชื้อ โดยต้องกล้าเล่าเรื่องราวความจริงให้คนใกล้ชิดได้รับฟังรับรู้เกี่ยวกับประวัติการปฏิสัมพันธ์กับใครคนใดในห้วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรัฐจะได้ทำการติดตามเฝ้าสังเกตและตัดตอนการแพร่กระจายมิให้เชื้อโรคแผ่วงกว้างออกไป

กล่าวคือ เพื่อลดจุด Peak ลงต่ำให้เร็วที่สุดบนเวลาที่สั้นที่สุดที่จะสามารถกระทำได้

€ กักกันตนเองโดยทันทีหลังจากที่ได้อพยพกลับไปยังต่างจังหวัดแล้วโดยกักกันเป็นระยะเวลา14วันทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสั่งการของรัฐ

ง (รัฐ)วางแผนเตรียมการระดมสรรพกำลัง
€ด้านการแพทย์(จาก กทม หรือจากต่างประเทศ)เข้าไปสู่ต่างจังหวัดโดยเร็วตามประมาณการวิเคราะห์ตามCurve บนหลักการทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

@แสวงหาอาสาสมัครให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้ โดยเฉพาะการนำคนไทยที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร มาก่อนมาใช้ในการทำหน้าที่เป็นเครื่องมือของรัฐ

@การปฏิบัติการ CMO : Civil. Military Operations ในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งจะต้องเกิดมีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม(ภายใต้การกำกับโดยฝ่ายทหาร)
-โรงพยาบาล/เตียงคนไข้/เครื่องมือแพทย์(เครื่องช่วยหายใจ: ยา/เวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลในต่างจังหวัดสำหรับผู้ป่วยที่เป็น”ผู้สูงอายุ”ต้องมีเพียงพอ

€ การสร้างเครือข่ายการข่าวเฝ้าระวังเฝ้าตรวจ ติดตามผู้ติดเชื้อกับผู้ใกล้ชิดที่กระจายตัวอย่างไร้การควบคุมในต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย

จ สถาบันการศึกษาในต่างจังหวัดต้องขันอาสาเข้ามาทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมด้วยการลงพื้นที่ให้ความรู้/สร้างพฤติกรรมสังคมชนบทขึ้นมาใหม่ในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ COVID-19 ระบาดหนัก

€อาสานำพาผู้สูงอายุให้รอด
€อาสานำพาคนวัยทำงานให้แข็งแกร่ง
€อาสานำพาเด็กเยาวชนลุกขึ้นต่อสู้เผชิญหน้ากับมัน

ระดมสมองทำการคิดค้นการงานอาชีพเฉพาะกิจให้กับชุมชนสังคมให้(พอ)มีรายได้เฉพาะกาลขึ้นมาให้ได้บ้าง

ระดมมันสมองของตนเองในฐานะที่เป็นปัญญาชนทำการสร้างปัญญาและใช้ปัญญาในการคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างรับรองการใช้งานบรรดาสิ่งของเครื่องใช้นวัตกรรม(ทางการแพทย์-ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)สำหรับใช้ในการเผชิญหน้ากับCOVID-19 ที่มันจะยังคงอยู่ติดกับประเทศไทย/กับคนไทยไปอีกยาวนาน

ความร่วมมือร่วมใจกันทุกคนในทุกบริบทที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งปัญหา..
_ความยากจน
_ภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ที่มีสาเหตุเกิดจากฝีมือมนุษย์): แล้งจัด ร้อนจัด ฝุ่นจัด …ท่วมจัด
_COVID-19

นั้น มันจะทำให้บ้านเมืองไทยอยู่รอดและ ประชาชนปลอดภัยได้

ด้วยความปรารถนาดี จาก “เสืออากาศ24/7”