แม่ทัพ ทหารบกใต้ แม่ทัพทหารนาวิกโยธิน

 

“แม่ทัพ4-ผบ.นย.” พบปะ ผบ.หน่วยชายแดนใต้ ทั้งของ ทบ.-ทหารเรือ นย.
ลั่น ใช้ปฏิบัติการเชิงรุกทุกรูปแบบ
ใช้ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ 768 ชป. ยัน ทหารบก กับทหารเรือ นย.พร้อมทำงานสนับสนุนกัน

แม่ทัพเดฟ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

โดยมี บิ๊กค็อก พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันท์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, ผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 2, คณะผู้บังคับบัญชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมประชุมว่า นโยบายที่สำคัญเร่งด่วน 5 งาน ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, การทำพื้นที่ให้ปลอดภัย

โดยปรับเปลี่ยนการปฏิบัติเป็นการรุกทุกรูปแบบ มุ่งเน้นการใช้ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ 768 ชุดปฏิบัติการ

การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทั้งกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและกลุ่มผู้ให้การสนับสนุน

ประสานงานและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มนักธุรกิจ,นักลงทุน

และให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่ร่วม โดยพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ประสานความร่วมมือรับฟังทุกความเห็นตามแนวทางสันติวิธี เน้นสร้างความเข้าใจระดับพื้นที่และอำเภอ

นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้หน่วยมีการบริหารจัดการกำลังพล ต้องให้เพียงพอกับภารกิจที่ได้รับมอบ เรียนรู้ยุทธวิธีฝ่ายตรงข้าม ไม่ประมาท เตรียมความพร้อมตลอดเวลา

สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความมีวินัย และเป็นที่พึ่งให้ประชาชนในทุกโอกาส”

นอกจากนี้ ขอให้กำลังพลทุกนายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค Covid19 เพื่อให้ทุกคนสามารถป้องกันตนเอง และแนะนำให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้

พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันท์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีการพูดคุย ประสานงานกับแม่ทัพภาคที่ 4 มาโดยตลอด ซึ่งหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นหน่วยที่ให้การสนับสนุน และส่งกำลังให้แก่ทางกองทัพภาคที่ 4 ทำงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยเตรียมกำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความประพฤติที่ดีมาปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ หากมีสิ่งใดที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าต้องการ ทางหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินพร้อมให้การสนับสนุนในทุกเรื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด