กลาโหม ประชุม คณะกรรมการCoViD-19 เหล่าทัพ ผ่าน ระบบVideo Teleconference ลดโอกาส ในการแพร่กระจายของเชื้อโรค

 

วันนี้. คณะทำงาน ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 ทั้งบก.ทัพไทย – กองทัพบก – กองทัพเรือ- กองทัพอากาศ ร่วมการประชุม ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCoViD-19 ของ กลาโหม ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชิ้อโรค

โดยมี พล.ต.เพชรรัตน์ ลิ้มประเสริฐผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหมเป็นประธาน