รู้จัก Stryker ให้ลึกซึ้ง

 

ทหารไทย ร.112 กรมStryker พล.ร.11 และ ทหาร ทบ.สหรัฐ​อเมริกา ฝึก SMEE ในเรื่อง​คุณลักษณะ และขีดความสามารถของรถยานเกราะ Stryker รวมทั้งเทคนิค​และการปรนนิบัติ​บำรุง​รถ. ในทุกซอกทุกมุม

ในการฝึก​ผสมHanuman Guardian (HG) 20-1B

Cr: พล.ร.11 ฉะเชิงเทรา