ปฏิบัติการบินกู้ชีวิตของ ฮ. กองทัพบก

 

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17 นำเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป (ฮท.212)ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉิน รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองแตก ไปรับการรักษาต่อ ณ รพ.ประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ด้วยความปลอดภัยและถึงมือแพทย์ในระยะเวลารวดเร็ว

ก​ารใช้เฮลิคอปเตอร์กองทัพบก ส่งผู้ป่วยทางอากาศ เป็นปฎิบัติการบินเพื่อชีวิต ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทหาร นักบินกองทัพบก ด้วยการนำศักยภาพของทีมแพทย์และสมรรถนะของยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก มาใช้ในการเพิ่มโอกาสและช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว ช่วยรักษาชีวิตประชาชนในช่วงวิกฤตได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ที่ผ่านมามีการซักซ้อมความเข้าใจและการสาธิตอยู่เสมอ เพื่อให้พร้อมปฏิบัติภารกิจทันทีที่มีสถานการณ์ โดยปฎิบัติการครั้งล่าสุดคือเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งทีมแพทย์ฉุกเฉินนำผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเคลื่อนย้ายด้วยเฮลิคอปเตอร์ ทบ.ในเส้นทาง จ.แม่ฮ่องสอน กับ จ.เชียงใหม่ ได้อย่างปลอดภัย