แข็งแรง สมาร์ท แถมยัง จิตใจดี…. อุ้มได้มากกว่า นี้ มั้ย

 

ทหารอเมริกัน เล่นกับ น้องๆ เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยการอุ้ม พร้อมกัน3 คน

ในช่วงการพักผ่อน หลังจากร่วมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กับกองบัญชาการกองทัพไทย (นพค.12 สนภ.1 นทพ.)

ภายใต้โครงการช่วยเหลือประชาชน Humanitarian Civic Assistance (HCA ) ในการฝึก Cobra Gold 2020