ปริศนา ฮ.ตก ที่ระยอง

 

ไม่ใช่ ฮ.ทบ.-ทร. -ทอ.
ไม่ใช่ ฮ.สหรัฐฯ ที่มารอฝึกCobra Gold2020
ไม่ใช่ ฮ.ไทย
อ้าววว!! แล้ว ฮ.ใคร ล่ะ??

นี่ไม่ใช่ ข่าว แค่คำปรารภ ในระหว่าง เข็คข่าว จากหลายแหล่ง รวมทั้งจากทางสหรัฐฯด้วย

พันเอก วินธัย สุวารี โฆษกทบ. เผย ตรวจสอบแล้ว ไม่ใช่ ฮ. ของ กองทัพบก กองทัพเรือ หรือ กองทัพอากาศ

หลังจากที่ ข่าวสะพัดว่า ฮ. ที่ตก ที่เขาคีรี จ.ระยอง ตอน19.05 น. นั้น เป็น ฮ.สหรัฐฯ ที่เตรียม ฝึก Cobra Gold2020

แต่ ทางสหรัฐฯ ปฏิเสธว่า ไม่ใช่ ฮ.สหรัฐฯ

หลายส่วนราชการ ที่มี ฮ. ก็ปฏิเสธว่า ไม่ใช่ ฮ.ของหน่วยตัวเอง

จนเกิดกระแสข่าวว่า ไม่ใช่ ฮ.ไทย ไม่ใช่ ฮ.สหรัฐฯ

แล้ว ฮ.ใคร ล่ะ???