Commander

 

“ผบ.ทอ.” เผย ทอ.ใช้ เวบบอร์ด ใน เวบไซต์-เพจ กองทัพอากาศ รับเรื่องร้องเรียน ยัน อ่าน รับฟังหมด ชี้ ผู้บังคับบัญชา ต้องดูแล ลูกน้อง ทหารอากาศให้ความสำคัญมาก…. ชี้ ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบในความผิด เป็นคนแรกเสมอ และรับความชอบเป็นคนสุดท้ายเสมอ

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. กล่าวถึง การดูแลเรื่องร้องเรียนของกำลังพล ว่า เรามีการจัดระบบภายใน สังคมทหารอากาศดูแลกันอย่างดี เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ คือ รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งในเรื่องลักษณะนี้ไม่ค่อยมี เพราะให้ผู้บังคับบัญชา เข้าไปสัมผัสโดยตรง เพื่อไปกำกับดูแล

“เพราะการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาอยู่แล้ว ดังนั้น คนที่มีปัญหาจริงๆ ไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชา แต่เป็นผู้บังคับบัญชา ทำไมไม่ดูแลลูกน้อง นี่เป็นสิ่งที่ทหารอากาศให้ความสำคัญมาก”

ส่วนเรื่องร้องเรียนจากหน่วยนอก มีหน่วยงานในองค์กรที่ พร้อมจะรับเรื่องราวทั้งหมด

และปัจจุบันเว็บไซต์ของกองทัพอากาศก็สามารถเขียนในเวบบอร์ดได้ เขียนมาเลย เรารับฟังหมด เพราะกองทัพอากาศเป็นของประชาชน เราแค่มาทำหน้าที่ในกองทัพอากาศ และทุกคนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของ ประชาชนเป็นเจ้าของ หากมีข้อขัดข้อง เราก็พร้อมที่จะชี้แจงแถลงไข

“ในเรื่องความรับผิดชอบ นั้น ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ผบ ทอ. -ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของส่วนราชการ ต้องรับผิดชอบในความผิดเป็นคนแรกเสมอ และรับความชอบเป็นคนสุดท้ายเสมอ”