ศูนย์โซเซียล มีเดีย “ศปก.ตร.”

 

“ผบ.เหล่าทัพ” อุ่นใจ !!ตำรวจ เกาะติด ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ Facebook, Twitter , Line , Instagram, VK Linkedin ขาย ยาเสพติด-ปืน-อาวุธ -ระเบิด -สัตว์ป่าคุ้มครอง-ซากสัตว์ -โจรกรรม เอกลักษณ์บุคคล ชี้ ถือเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่/“บิ๊กแป๊ะ” ตั้ง “บิ๊กปั๊ส” ผอ.ศูนย์ฯ / พร้อมตั้ง ศูนย์โซเซียลมีเดีย ศปก.ตร.”/จับมือ ก.DES อบรม “ครูไซเบอร์” สอนต่อเด็กๆ ความรู้ใช้อินเทอร์เน็ต

หลังจากที่ สตช.รายงานในที่ประชุมผบ.เหล่าทัพ เมื่อ 18 กพ. 2563 ที่ผ่านมา เรื่องการแก้ปัญหาสื่อออนไลน์ ที่ทำผิดกฎหมาย

พันเอกหญิงฉัตรรพี พูนศรี โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผย เพิ่มเติมว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รายงานภารกิจในการติดตามและเฝ้าระวังการกระทำความผิดทางสื่อออนไลน์

ทั้งนี้ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบหมายให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)และศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทศโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.)

โดยมี พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ติดตาม สถานการณ์สื่อสังคมออนไลน์ ทั้ง Facebook, Twitter , Line , Instagram, VK Linkedin หรือเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ

สื่อเหล่านี้ได้สร้างประโยชน์อย่างมากในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงต่างๆ

แต่ในอีกด้านหนึ่ง การใช้สื่อออนไลน์ได้นำพาปัญหาต่างๆ เข้ามาในสังคม
เช่น เป็นช่องว่างให้คนร้ายใช้เป็นเครื่องมือในการส่ง “ของเถื่อน” ผิดกฎหมาย ค้าอาวุธปืน วัตถุระเบิด ค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ การโจรกรรม เอกลักษณ์บุคคล การคุกคามผ่านสื่อออนไลน์

โดยเฉพาะการซื้อขายยาเสพติดผ่านระบบออนไลน์ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก

กลุ่มคนร้ายจัดตั้งเป็นกลุ่มเครือข่าย เชื่อมโยงหลายกลุ่มถือเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ผู้เสพ ผู้ค้า สามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชน ในการซื้อขายยาเสพติดในช่องทาง
“สื่อออนไลน์” ในโลกสมัยใหม่ได้มากและง่ายขึ้น

โดย ผบ.ตร. มอบให้ศูนย์ฯเป็นหน่วย
บังคับใช้กฎหมายเฉพาะทางด้าน พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

โดยมีแผนงานดำเนินการเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ใน2 มิติ

มิติที่1 มาตรการป้องกัน

โดยจัดตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) ทำหน้าที่เป็นศูนย์อำนวยการประสานงาน สนับสนุนให้กับหน่วยปฏิบัติงานหลักของ ตำรวจและส่วนราชการอื่น เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางไซเบอร์

และร่วมมือประสานการปฏิบัติกับกระทรวงดิจิทัลพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การสนับสนุนโครงการอบรม “ครูไซเบอร์” ในการให้ความรู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยแก่ครู เพื่อให้ครูนำไปถ่ายทอดต่อให้กับนักเรียน นักศึกษาต่อไป

และโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ โดยเป็นโครงการอบรมให้กับยาวชน นักเรียน นักศึกษาโดยตรง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้สื่อออนไลน์เป็นจำนวนมาก และอาจตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ได้มากที่สุด

มิติที่ 2 มาตรการปราบปราม
จัดตั้ง ศูนย์โซเซียลมีเดีย ศปก.ตร. ในการติดตามเฝ้าระวังการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด เช่น การค้าขายสิ่งผิดกฎหมาย ด้านอาวุธปืน วัตถุระเบิด ค้าสัตว์ปาคุ้มครอง ซากสัตว์ การโจรกรรม เอกลัษณ์บุคคล ยาเสพติด เป็นต้น

และส่งข้อมูลเบาะแสการร้องเรียนจากประชาชน ผ่านทางสายด่วน1155 และเพจเฟซบุ๊ก ให้ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ศปอส.ตร.) เพื่อไปสืบสวนขยายผลดำเนินการปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ