ไม่ต้อง ภาวนา เรื่อง ก็ถึง “บิ๊กแดง”

 

ทบ.ยัน ทุกเรื่องคือ ความลับ…
ทุกเรื่องถึง ผบ.ทบ.
เชิญชวน “กำลังพลที่รัก” ร้องเรียน
โทร “สายตรง ผบ.ทบ.” 02-018-7330 ชี้ สายตรงฯ แทนความห่วงใยของ ผู้บังคับบัญชา

ทบ.กระจายข่าวถึงทหาร ถึงกำลังพล ทั่วประเทศ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้บังคับบัญชา ให้ โทร “สายตรง ผบทบ.” 02-018-7330 เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน สะท้อนความห่วงใยในกำลังพล

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า จากนโยบายของ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกำลังพลในเรื่องต่าง ให้รวดเร็วตรงกับความเดือดร้อนของทหารมากที่สุด

โดยให้จัดตั้ง ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกำลังพลกับผู้บัญชาการทหารบกโดยตรง

นอกเหนือจากการรายงานตามสายการบังคับบัญชา ที่มีอยู่เดิม

โดยขณะนี้ กองทัพบกได้เปิดช่องทาง
“สายตรงแก้ไขปัญหาสำหรับกำลังพลกองทัพบก “ 02-018-7330

หรือ “สายตรง ผบ.ทบ”
02-018-7330

เป็นการดำเนินการในลักษณะคอลเซ็นเตอร์ ตลอด 24 ชั่วโมง จากผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก กระบวนการรับแจ้งก็จะเหมือนระบบคอลเซ็นเตอร์ทั่วไป ที่ผู้แจ้งจะต้องระบุสถานภาพเพื่อป้องกันการแอบอ้างพร้อมระบุปัญหาเดือดร้อน

โดยทุกเรื่องที่แจ้งมาจะถูกส่งตรงถึง ผบ.ทบ. และเป็นความลับที่สุด

การดำเนินการจะตอบสนองต่อปัญหาและพร้อมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กำลังพล ทบ. ทุกระดับชั้นยศ ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมตามระเบียบ ทบ.

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ ระบุว่า สายตรงแก้ไขปัญหาสำหรับกำลังพลกองทัพบก เป็นเหมือนความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาที่ส่งไปยังกำลังพลทุกระดับชั้น

“จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ “กำลังพลที่รัก” ว่า กองทัพบกได้ใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสารแจ้งความเดือดร้อนมาให้ผู้บัญชาการทหารบกรับทราบเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในที่สุด”

“ทุกเรื่องคือความลับ
ทุกเรื่องถึง ผู้บัญชาการทหารบก” รองโฆษก ทบ. ระบุ