“บิ๊กแดง” นำทีม บิ๊กๆทบ.-กอ.รมน. บวงสรวง สักการะ “ศาล กอ.รมน.”สวนรื่นฤดี ในวันสถาปนา12 ปี

กอ.รมน.ภาคต่อนับตั้งแต่ มี พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงฯ ปี 2551
หลัง ภาคแรก ยุบไปตาม พรบ.ป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ ถูกยกเลิก

ชาวสวนรื่นฯ มีความเชื่อกันว่า ศาลนี้ศักดิ์สิทธิ์มาก เพราะ ที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของกองทัพบก มาระยะหนึ่ง ผบ.ทบ. เคยมานั่งทำงานที่นี่ ก่อนไปสร้าง บก.ทบ.ใหม่ ท่ีราชดำเนิน