ทัพฟ้า เตรียมเปิด White Paper แผนพัฒนาศักยภาพทอ. และเปิดสัมมนา RTAF Symposium2020

 

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. เตรียมจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ 2563 “RTAF SYMPOSIUM 2020” วันที่ 20022020 นี้

โดยมี พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิด ที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และการบินแห่งชาติ

ทั้งนี้ มีรายงานว่า จะมีการเปิด White paper แผนพัฒนากองทัพอากาศ ในด้านต่างๆ ด้วย