เทรนด์เอง สอนเอง ทำเอง

 

“นายกสมาคม แม่บ้าน ทอ.”จัด workshop สอนตัดเย็บหน้ากากอนามัย RTAF VERSION ให้ แม่บ้านทหารอากาศทั่วประเทศ เพื่อทำ มาแจกจ่ายให้แก่ทหารอากาศและครอบครัว

“หมอมง”แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้ทำการขยายผลจัด workshop ตัดเย็บหน้ากากอนามัย RTAF VERSION ให้แก่ผู้แทนชมรมแม่บ้านโรงเรียนการบิน และกองบินทั่วประเทศ เพื่อจะได้นำไปต่อยอดตัดเย็บ และแจกจ่ายในหน่วยต่อไป

โดยหน้ากากอนามัย RTAF VERSION นี้ได้ประยุกต์ใช้ฟิลเตอร์แอร์หรือแผ่นกรองติดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการดักจับเชื้อโรคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หาซื้อง่าย และราคาไม่แพง

โดยได้รับคำแนะนำจาก พลอากาศตรี ธนวิตต สกุลแสงประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ริเริ่มนำไปใช้งานกับศิษย์การบิน โรงเรียนการบิน กำแพงแสน ซึ่งพบว่าได้ผลดี มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับหน้ากากอนามัยแบบ N95

ทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ชมรมแม่บ้านกองบินและโรงเรียนการบิน จะผนึกกำลังร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการทหารอากาศและครอบครัว รวมถึงประชาชนที่เข้ามาติดต่องานในพื้นที่ของกองทัพอากาศทั้งที่ตั้งดอนเมืองและต่างจังหวัดต่อไป รวมถึงยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจ ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองเพิ่มมากขึ้น หน้ากากอนามัยที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาดอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในบางพื้นที่ ผู้บัญชาการทหารอากาศ จึงมอบหมายให้ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตัดเย็บหน้ากากอนามัยสำหรับแจกจ่ายให้ข้าราชการ และครอบครัวทหารอากาศรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงานของกองทัพอากาศ