“บิ๊กกบ” เชื่อมั่น “บิ๊กต่าย”…..”มุ่งมั่น มั่นคง มั่นใจ”

หนุนทัพฟ้า มุ่งสู่การเป็นNetwork Centric Operations Centric AirForce เสริมแกร่งNetwork centric operations ขอลูกทัพฟ้าเชื่อมั่น

บิ๊กกบ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวในการตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศ ขอให้กำลังพลทุกนาย ของกองทัพอากาศ เชื่อมั่นในตัว บิ๊กต่าย พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อนเตรียมทหารรุ่น 18 เพื่อเดินหน้าไปสู่อนาคตร่วมกัน

ทั้งนี้ ผบ.ทอ.เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น อุทิศตน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพอากาศ ให้มีความมั่นคง แข็งแกร่ง พร้อมปฎิบัติภารกิจ

ทั้งในด้านความมั่นคงของประเทศความมั่นคงด้านไซเบอร์ มิติทางอวกาศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ให้เกิดขึ้น แก่กองทัพ

ตาม วิสัยทัศน์ของ ผบ.ทอ. “มุ่งมั่น” สานต่องานเดิม อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบNetwork centric operations ซึ่งกองทัพอากาศเป็นเหล่าทัพแรก ที่ริเริ่มนำแนวคิดนี้มาใช้และได้พัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นNetwork centric operations centric AirForce และเป็น One of the best AirForce in Asean

นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้กำลังพลดำรงอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการดูแลสวัสดิการของกำลังพลและครอบครัวอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความ”มั่นคง”ในการเป็นทหารอาชีพอย่างภาคภูมิ และสมเกียรติ

ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้”มั่นใจ”ว่ากองทัพอากาศมีความพร้อมในการป้องกันราชอาณาจักรและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ