“บิ๊กกบ”4.0

“ผบ.สูงสุด”สั่งจัดตั้งระบบ เชื่อมต่อระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศAir Command and Control System -ACCS กับ ระบบแผนที่COP สถานการณ์ร่วม -ที่ศูนย์บัญชาการทางทหาร-ศปก. บก.ทัพไทย-เหล่าทัพ เตรียมทดสอบระบบจริงในการฝึกร่วมกองทัพไทย “กฝร.62”นี้/ไซเบอร์ และ อวกาศ เพิ่มศักยภาพ

“บิ๊กกบ” พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อม รองผบ.สูงสุด และ เสธ.ทหาร ตรวจเยี่ยม กองทัพอากาศ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ตามธรรมเนียม หลังจากที่ ไปตรวจเยี่ยม ทบ. และ ทร. มาแล้ว

โดยมี “บิ๊กต่าย” พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ต้อนรับ ที่. กองบัญชาการกองทัพอากาศ

พลเอกพรพิพัฒน์ ชื่นชม บทบาทกองทัพอากาศ กับศักยภาพ ในด้านมิติ ไซเบอร์ และ อวกาศ ในอนาคตเพื่อเสริมศักยภาพของกองทัพไทยในการเชื่อมต่อระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศAir Command and Control System -ACCS มายังระบบแผนที่COP สถานการณ์ร่วม หรือที่ศูนย์บัญชาการทางทหาร ศูนย์ปฏิบัติการเหล่าทัพ (ศบท.ศปก.เหล่าทัพ) และหน่วยในระบบป้องกันภัยทางอากาศในลักษณะNear real-time

ในปัจจุบันกองทัพไทยจัดตั้ง “คณะทำงานการเชื่อมโยงระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย” เพื่อเสนอแนะแนวทางและยกระดับในการบูรณาการเพื่อให้เกิดความเชื่อมต่อระบบโดยมีผู้แทนทอ. เหล่าทัพ ร่วมทำงานด้วย

นอกจากนี้การฝึกร่วมกองทัพไทย”กฝร.62” จะเน้นการฝึกป้องกันภัยทางอากาศร่วมโดยนำระบบของกองบัญชาการกองทัพไทยและทุกเหล่าทัพมาเชื่อมโยงกันเพื่อทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติ. หลักนิยม และความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี