“บิ๊กช้าง” เปิดกลาโหม เรียกประชุม คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินหน้าแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้

 

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม และ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2563

ที่จะมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างการรับรู้ งานด้านการพัฒนาการศึกษาในแบบบูรณาการ การดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดตามที่เคยปฏิบัติมาที่ ห้องยุทธนาธิการ ในศาลาว่าการกลาโหม