พบเห็น รถควันดำ โทร แจ้ง 1197 ทันที

ร่วมมือ ร่วมใจ
ลดภัย ฝุ่นควัน
เพื่อปอด ของเรา
เพื่อประเทศ ของเรา

รักษาสิทธิ์ในการหายใจอากาศบริสุทธิ์
พบเห็น รถควันดำ โทร แจ้ง 1197 ทันที

:พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผช.ผบ.ตร./โฆษกตำรวจ