ทหาร ตำรวจ ถวายความเคารพ เปล่ง สุดเสียง! “ทรงพระเจริญ”

ขณะรถยนต์พระที่นั่ง เคลื่อนตัวออก
เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับ พร้อม เพลง สรรเสริญพระบารมี
ใน ยาม อาทิตย์ลับขอบฟ้า

แม่ทัพหนุ่ย พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค1 และ ผบ.กองผสม นำ กองพันสวนสนามฯ ทหาร และตำรวจ 39 กองพัน 6,812 นาย ถวายความเคารพ

ด้วยการสั่ง….วันทยาวุธ และเรียบอาวุธ และถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…”ตรงหน้า ระวัง” วันทยาวุธ

และ..เปล่งสุดเสียงถวายความเคารพ และถวายพระพร

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี..”ทรงพระเจริญ”
อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเปล่งสุดเสียงคำว่า ทรงพระเจริญ 3 ครั้ง

ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ปิดท้าย พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562และวันกองทัพไทย ที่ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร สระบุรี ….วันประวัติศาสตร์ 18 มค.2563