“ผบ.ทอ.”ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

“ผบ.ทอ.”ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดดอนอีเหยี่ยว หรือ วัดดอนเมือง / “บิ๊กต่าย” หน้าตาอิ่มบุญ มาก

“บิ๊กต่าย”พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวง ที่ตั้งอยู่ใกล้กองทัพอากาศเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา

สำหรับ วัดดอนเมือง เป็นวัดที่ได้ตั้งชื่อกันมาแต่ดั้งเดิม เพราะพื้นที่ในบริเวณนี้เป็นที่ราบสูง เดิมเรียกกันว่า “ดอนอีเหยี่ยว” เพราะมีฝูงเหยี่ยวบินมารวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ

ต่อมาเมื่อมีกองบินทหารบก หรือ กองทัพอากาศ ปัจจุบัน มาตั้ง จึงเรียกว่า “ดอนเมือง”

วัดนี้จึงมีชื่อเรียกว่า “วัดดอนเมือง” มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ และถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ช่วงสมัยรัชกาลที่ 6