รร.นายเรือไทยใน Annapolis

4ปี ที่แล้วพาไป รร.นายเรือสหรัฐฯ Annapolis

ตอนนี้ น้องMono เรียนจบ
กลับมาเป็น นายทหารเรือ แห่งราชนาวีไทย

ลับลวงพราง Exclusive 30/5/58 : ชีวิตนนร.ไทยใน Annapolis กับ นนร.ธิปก เอกวิริยะเสถียร