“แม่ทัพ” ลอกท่อ

“แม่ทัพภาค1” ลุยเอง!! ลงท่อ ลอกท่อ ทำความสะอาด ย่านเยาวราช

เมื่อเป็น จิตอาสา แล้ว คือ ประชาชนคนหนึ่ง

เมื่อเป็น จิตอาสา แล้ว วางยศ วางตำแหน่ง

เมื่อเป็น จิตอาสาฯ แล้ว ต้องทำได้ทุกอย่าง

แม่ทัพหนุ่ย พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคื1/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1
ลุยลงท่อ ไปลอกท่อด้วยตนเอง

ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกับหน่วยงานราชการ ส่วนท้องที่ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมปฏิบัติกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ และ ทัศนียภาพโดยรอบ ศาลเจ้าแม่กวนอิม (มูลนิธิเทียนฟ้า) ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กทม.เตรียมพื้นที่รับเสด็จฯ