กระชับแก้ม ด้วยปืน

 

บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด เดินชมงาน Defense & Security 2019 … แวะที่ บู๊ธ Colt สหรัฐอเมริกา และ ทดลอง กระชับปืน .. ท่าทาง ทะมัดทะแมง ไม่เบา

ไม่มั่นใจว่า ปืนรุ่นไหน
พูดกันว่า เป็น MP13 ขนาดกระสุน 5.56 mm