เขมร ขอมา!!

 

“แม่ทัพเขมร” นัดพบ “แม่ทัพภาค2” เจรจาขอขยายเวลา เปิดด่าน ช่องสายตะกู บุรีรัมย์ ถึง 5โมงเย็น พร้อมขอส่งผู้ป่วย ไปรักษาฝั่งไทย ในช่องทางนี้ …เล็งเสนอ ยกระดับ จาก “จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู” เป็น”จุดผ่านแดนถาวร”


“แม่ทัพอี๊ด” พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาค2 และ พล.อ.โปว เฮง ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 4 พบปะหารือ กันที่ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู -จุ๊ปโกกี ด้านฝั่งกัมพูชา

หลังจากที่ได้เคยร่วมประชุมคณะกรรมชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (RBC) ครั้งที่ 22 ที่อุบลราชธานี ไปเมื่อ 19 ส.ค. 62 ที่ผ่านมา

โดยมี ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ และผู้ว่าฯอุดรมีชัยร่วมหารือกันในพื้นที่ด้วย

ทั้งนี้ เส้นทางบ้านกรวด สายตะกู เป็นถนนทางลาดยางสะดวกสบาย การค้าขายมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

โดยทางกัมพูชาอยากให้ฝ่ายไทยขยายเวลาเปิด – ปิด จุดผ่อนปรนการค้า จากเวลา 1500 น. เป็นเวลา 1700 น. เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำมาค้าขาย

และขอความร่วมมือในการส่งผู้เจ็บป่วยจาก อำเภอปันเตียอัมปึล ฝั่งกัมพูชา มารักษาพยาบาล ที่บุรีรัมย์ผ่านช่องสายตะกู

รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

ที่ประชุมมีความเห็นว่าการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู เป็นจุดผ่านแดนถาวร จะทำให้เกิดความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายมีความสมบูรณ์แบบในทุกมิติ