แนะ ผู้สมัคร อปท.

“บิ๊กตู่” ชี้ เลือกตั้งท้องถิ่น ปีหน้า แต่ยังไม่กำหนดวัน รอหน่วยงานเกี่ยวข้องกำหนดวัน แต่ไม่ส่งผลทำงานติดขัด …แนะให้ทำตามยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิรูป ชี้ อปท. ต้องเป็นคนที่มีความตั้งใจ ถ้าปชช.เลือก แล้วก็ต้องทำงานให้ดีที่สุด

พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นในปีหน้า ภายหลัง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 บังคับใช้

ส่วนจะมีการเลือกตั้งในระดับใดก่อนนั้น ยังไม่ทราบ

โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาความพร้อมในทุกๆด้าน เชื่อว่า คงไม่ติดขัดในเรื่องใด

ขณะนี้ก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังทำหน้าที่ต่อได้ ในขณะที่รัฐบาลก็มีแผนการทำงานที่ชัดเจนอยู่แล้ว

และไม่ว่าใครจะเข้ามาทำหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หากทำตามยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิรูป ก็สามารถทำงานได้ทั้งสิ้น

แต่ขอให้เป็นคนที่มีความตั้งใจ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากประชาชนแล้วก็ต้องทำงานให้ดีที่สุด