“ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เราพร้อม ไป”

 

“บิ๊กแดง” สั่ง ตรวจความพร้อมรบ “หน่วยRDF หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว ทุกกองทัพภาค…..RDF ทัพ3 เข้ม!! ให้ ร.7, พล.ร.7 เป็น หน่วยRDF

“Anywhere Anytime Anyway…
We are ready to go.”

พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะประธานคณะทำงานเสริมสร้างหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF (Rapid Deployment Force) ของกองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยกองพลทหารราบที่ 4 , กองพลทหารม้าที่ 1 ,กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 รับฟังบรรยายสรุปแผนการเสริมสร้างหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของกองพลทหารราบที่ 7 ตามแนวทางของกองทัพภาคที่ 3 ที่ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7

โดยมี พลตรี บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 , พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วย, ฝ่ายเสนาธิการ และคณะนายทหาร ต้อนรับ

พร้อม ตรวจเยี่ยมการตรวจสภาพความพร้อมรบและมอบโอวาท แนวทางการปฏิบัติให้แก่กำลังพล หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของกองพลทหารราบที่ 7

ซึ่งประกอบด้วย กรมทหารราบที่ 7, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 และ ” กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 ” เพื่อให้ทราบถึงความพร้อมของหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของกองพลทหารราบที่ 7 ตามนโยบาย S.M.A.T. SOLDIER STRONG ARMY ของผู้บัญชาการทหารบก และเพื่อให้หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของกองพลทหารราบที่ 7 มีความพร้อมทั้งกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์สมบูรณ์ทุกด้านอย่างสูงสุด สามารถตอบสนองในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก กองทัพบก และ กองทัพภาคที่ 3 ได้ในทุกรูปแบบอย่างเต็มขีดความสามารถ รวมถึง Hybrid Warfare ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สำคัญในปัจจุบัน