ยุบ ศปมผ. ให้ “ศรชล.” แก้ประมงผิดกม.ฯแทน ลั่น ไม่ให้”ใบเหลือง”กลับมาอีก

 

“บิ๊กลือ” เผยเตรียมยุบ ศปมผ.1ตค.นี้ ให้” ศรชล.”ดูแล การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายฯIUU Fishing แทน ลั่น เป้าหม าย ไม่ให้”ใบเหลือง”กลับมาอีก ชี้ ทหารในยุคใหม่ รบอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องดูแลช่วยเหลือประชาชนด้วย ต้องเป็น Dual Use

พลเรือเอกลือชัย.รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. และ รอง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล)
กล่าวว่าตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 นี้ศูนย์แก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายและไร้การควบคุม (ศปมผ.) จะถูกยุบ แล้ว ให้ ศรชล. มาดูแลงานนี้ เองทั้งหมด เพราะถ้าปล่อยไป หรือ แก้ปัญหาไม่เป็นระบบ ไม่บูรณาการกัน ใบเหลือง ก็จะกลับมาอีก

ทั้งนี้ งานของ ศรชล ที่ผ่านมาเราต่างคนต่างทำ คนละงาน คนละมือ คนละหน่วย แต่จากนีเไป ศรชล. และโครงสร้างใหม่ เราทำให้เป็นเอกภาพมากขึ้น จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เข้มแข็งมากขึ้น

ผบ.ทร.ยกตัวอย่างว่า เช่น การใช้ เริอผลักดันน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม หรือกรณี บ้านลอยน้ำ Sea steading ถ้าเป็นสมัยก่อน หน่วยงานต่างๆก็คงเกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบ

แต่เมื่อเรามี ศรชล.ก็เข้าไปดูแลก่อนทันที แล้วจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องให้รับผิดชอบ
ถือเป็นการบูรณาการ อย่างสมบูรณ์

ศรชล มี 6 หน่วยงาน รวมเป็น ศรชล.
คือกองทัพเรือ กรมศุลกากร กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากร และตำรวจน้ำ มี “นายกฯ”เป๋น ผอ.ศรชล.
ผบ.ทร.นั่ง รอง ผอ.ศรชล. เป็นไปตาม พรบ.ศรชล.2562 ที่ออกมาเมื่อ มีนาคม ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรขล.) จะตั้งกองบัญชาการชั่วคราว ที่กรมอู่ทหารเรือ

และคาดว่าในปีหน้า เราจะสร้างกองบัญชาการแห่งใหม่ที่วังนันทอุทยาน โดยจะมีตัวแทนของ หน่วยงานต่างๆ 6 หน่วย มานั่งทำงานร่วมกันตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้การมี ศรขล. หรือ กอ.รมน.ทางทะเล จะทำให้การทำงานของกองทัพเรือกว้างขวางครอบคลุมมากขึ้น มีงานมากขึ้น เพราะทหารในยุคใหม่รบอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องดูแลช่วยเหลือประชาชนด้วย ต้องเป็น Dual Use

รอดูว่าประชาชนจะได้อะไรจากการมี กอ.รมน.ทางทะเล