“บิ๊กแดง” สั่ง ตั้ง รร.ยานเกราะStryker ที่สระบุรี

 

เพื่อ ฝึกอบรม สอน เกี่ยวกับ รถเกราะ Stryker ทั้งหมด ทั้ง สำหรับ ทหารเหล่าทหารราบ เหล่าสรรพาวุธ เหล่าสื่อสาร พลขับ พลปืน ผบ.รถ ช่างซ่อม ส่งกำลังบำรุง ครบวงจร มีฝรั่ง จาก GDLS และทหารสหรัฐฯ มาสอน รวมทั้ง 30 ทหารไทย ที่ไปฝึกอบรม มา ก็จะมาถ่ายทอดด้วย รองรับการตั้ง กรม Stryker ร.112 , พล .ร.11

มีรายงานว่า บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. สั่งให้จัดตั้ง โรงเรียนทหารยานเกราะStryker ขึ้นที่ กองพันซ่อมบำรุง กรมสรรพาวุธทบ. ที่สระบุรี โดยมี จนท.จาก General Dynamics Land Systems ที่ทำการ Refurbished ให้ ทบ.สหรัฐฯ และทหารสหรัฐฯ มาสอน อบรม ให้ ทั้ง สำหรับ ทหารเหล่าทหารราบ เหล่าสรรพาวุธ เหล่าสื่อสาร พลขับ พลปืน ผบ.รถ ช่างซ่อม ส่งกำลังบำรุง ครบวงจร

รวมทั้ง ทหารไทย 30 นาย ที่ไปฝึกอบรม ที่ Fort Lewis ,Washington มาถ่ายทอด ให้กำลังพลด้วย