เขี้ยว และ เล็บ!!Stryker

ปืนกล 93 หรือ M2 Browning Machine gun…ขนาด.50 นิ้ว หรือ 12.7 มม. ที่เป็นอาวุธหลักของ รถเกราะ Stryker และเกราะ 14.5 มม.

มีท่อยิงระเบิดควัน 48 ท่อยิง เพื่อใช้ในการพรางตัว เมื่อต้องร่นถอยสามารถ อยู่ได้72 ชม.โดยไม่ต้องส่งกำลังบำรุง

ถังน้ำมัน 200 ลิตร แล่นได้ 500 กม. ยางRun flat General Dynamic Land System สหรัฐอเมริกา ทำการ ยกเครื่องใหม่ Refurbished