คำนับพัน

นายพลโรเบิร์ตบี สีน้ำตาล,ผู้บัญชาการนายพลกองทัพสหรัฐแปซิฟิกและนายพล apirat kongsompong
ผบ. rta ในหัวหน้า 12 ” กันยายน 2019: พิธีส่งมอบสไตรเกอร์