“น้องฟ้าใส” หัวหน้าทีม FC “ลุงแดง” โคราช….และ น้องๆ ร.ด. ทั่วประเทศ ได้ร่วมพิธีรับมอบ และเยี่ยมชม รถเกราะStryker … ขอบคุณ”ลุงแดง” ให้โอกาส เด็กๆ และผ่อนผัน ระเบียบการแต่งกาย พร้อมให้กำลังใจ “ลุงแดง” พักผ่อนบ้างนะคะ

 

“น้องฟ้าใส” องค์ชนิตา บุญหาญณรงค์ นศท. ปี2 และเพื่อนๆ น้องๆ หลานๆ ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง (Experiential Learning) ร่วมสัมผัส จับต้อง ยานเกราะล้อยาง Stryker

“ขอบคุณ”ลุงแดง” ให้โอกาส เด็กๆ และผ่อนผัน ระเบียบการแต่งกาย พร้อมให้กำลังใจ “ลุงแดง” พักผ่อนบ้างนะคะ “

ทั้งนี้ ตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร(ร.ด.)61 นาย ซึ่งมาจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศ

จากส่วนกลาง 28 นาย, กองทัพภาค1 จำนวน 9 นาย, ทัพภาค.2-4 กองทัพภาคละ 8 นาย ได้ชมบรรยากาศพิธีรับมอบรถยานเกราะล้อยาง Stryker และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติกองทัพบก

โดยถือเป็นเจตนารมณ์ของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ที่มุ่งหวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ นศท. ได้เรียนรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ การทหาร

ที่สำคัญที่สุดคือความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันหลักของชาติ ผ่านการสัมผัสและเรียนรู้ด้วยตนเองลักษณะเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง