“Free and Open”

 

“Gen.Brown” ลั่น รถเกราะStryker สุด Fantastic เป็น The Best equipment to protect our soldiers เป็นรถที่ดี เหมาะกับไทยกว่า รถถัง ใช้ได้ในทุกวิกฤติ แฮปปี้ มีส่วนสำคัญในการทำให้ ทบ.ไทย ทันสมัย ชี้ เป็น สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐฯ ไม่สน แม้ไทยซื้ออาวุธจีน รถเกราะจีน ลั่น“Free and Open”

Gen Robert B Brown ผบ.กกล ทางบกภาคพื้นอินโดแปซิฟิค ของ สหรัฐ -USARPAC เผยว่า มีส่วนในการก่อตั้งหน่วย Stryker ในสหรัฐอเมริกา ที่มี 3 แห่ง ในสหรัฐฯ และใช้งานจริง ในสงครามอิรัก

การส่งมอบยานเกราะล้อยาง Stryker ให้กับไทยถือเป็นความภาคภูมิใจ เพราะมีสมรรถนะที่ดี ในการปกป้องและสามารถทำความเร็วได้ โดยสามารถตอบโจทย์ได้ในหลายภารกิจ ทั้งการช่วยเหลือในสภาวะวิกฤต หรือความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน

โดย ขีดความสามารถของ Stryker สามารถเป็นรถลำเลียง ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้ เนื่องจากระบบมีความนิ่ม และช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติ ช่วยประชาชน ยังมีความประหยัด ค่าใช้จ่ายน้อย ด้านการขับเคลื่อนเป็นแบบขับเคลื่อน 8 ล้อ

รวมไปถึงยังเป็นการเสริมสร้างให้การทำงานระหว่างทั้ง 2 กองทัพนั้นดีขึ้น เนื่องจากมียุทโธปกรณ์ที่เหมือนกัน เช่นในการฝึกคอบบร้าโกลด์

ซึ่งงานในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญ เป็นการเสริมสร้างความทันสมัยให้กับกองทัพไทย

โดย stryker เป็นสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ในความมุ่งมั่นในความมั่นคงที่สหรัฐและไทยที่มีต่อกัน

นอกจากการประชุม IPACC และ IPAM ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งหมดเพื่อภูมิภาคอินโด-แปซฟิกที่เปิดกว้าง

ส่วนกรณีที่การซื้อStryker จากสหรัฐจะทำให้ทางการจีนเกิดความไม่พอใจหรือไม่นั้น คิดว่าประเทศจีนก็ได้ร่วมประชุมในช่วงที่ผ่านมา และไม่ทำให้เกิดความไม่พอใจใดๆ

“Free and Open” เพราะเป็นความร่วมมือ ที่เปิดรับความร่วมมือทางทหาร จากทุกประเทศ ไม่ได้เป็นการกีดกันประเทศใดออกไป. ที่ต้องอยู่ภายใต้การยอมรับของกฎของนานาชาติ”

เมื่อถามว่าในอนาคตอันใกล้ ทบ.สหรัฐฯ จะสนับสนุน ยุทโธปกรณ์ ให้ทบ.ไทย อีกหรือไม่ เช่น รถถัง. พลเอก Brown กล่าวว่า รถเกราะเหมาะสมกับประเทศไทย มากกว่า เพราะใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ for many crisis รวมทั้ง การช่วยบรรเทาสาธารณภัย

ทั้งนี้ ยานเกราะล้อยางลำเลียงพลทหารราบ Stryker-Royal Thai Army Infantry Carrier Vehicle ยกเครื่องให้มีลักษณะจำเพาะสำหรับประเทศไทย จำนวน 4 คัน

สหรัฐอเมริกามีความภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนหุ้นส่วนและพันธมิตรที่สำคัญในการเสริมสร้างความทันสมัยด้านยุทโธปกรณ์ ยานเกราะคุณภาพสูงเหล่านี้สามารถปฏิบัติการร่วมกับยุทโธปกรณ์ของสหรัฐฯ

ทั้งยังจะกระชับความสัมพันธ์ที่มีมายาวนาน กว่า 200 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2497 ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พิธีส่งมอบในวันนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของพันธไมตรีและความเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงที่แข็งแกร่งระหว่างสหรัฐฯ และประเทศไทย สหรัฐฯ จะคงสนับสนุนประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านความมั่นคงของภูมิภาค และส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและพันธไมตรีทางการทหารที่มีมาอย่างต่อเนื่อง
ให้คงอยู่สืบไป

พลเอก Brown กล่าวว่า “ยานเกราะล้อยางลำเลียงพลทหารราบ Stryker จะช่วยสนับสนุนให้กองทัพบกไทยมีความทันสมัย อันเป็นความพยายายามในการปรับโครงสร้างการจัดหน่วยและเสริมสร้างความทันสมัย

ที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 ยิ่งไปกว่านั้น ยังช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติการร่วมกันและความร่วมมือกันระหว่างกองทัพบกของทั้งสองประเทศ เราภูมิใจในพันธไมตรีของเรา ความสำเร็จที่เราร่วมกันสร้าง และเป้าหมายที่เราจะดำเนินต่อเพื่อส่งเสริมภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง

Stryker ของกองทัพบกไทยแสดงถึงความมุ่งมั่นระหว่างประเทศไทยและสหรัฐฯ ต่อการเสริมสร้างความทันสมัยให้กับกองทัพบกไทย

โดยมั่นใจได้ว่าสามารถปฏิบัติการร่วมกับกองทัพบกสหรัฐฯ ในห้วงศตวรรษที่ 21 ได้ ประเทศไทยเป็นชาติแรก

นอกจากสหรัฐฯ ที่จะได้ใช้สไตรเกอร์ โดยยานเกราะรุ่นนี้มีสมรรถนะที่ไว้วางใจได้อย่างดีเยี่ยม

นอกจากนี้ ยานเกราะที่ส่งมอบให้กับไทยยังเป็นยุทธยานยนต์คงคลังส่วนเกินของกองทัพบกสหรัฐฯ สามารถปฏิบัติภารกิจได้เต็มรูปแบบ และตรงตามมาตรฐานของกองทัพสหรัฐฯ สไตรเกอร์เหล่านี้รวมแพ็กเกจบริการสนับสนุนครบชุด ได้แก่ การฝึกอบรม อะไหล่ และระบบส่งกำลังบำรุง

เช่นเดียวกับในการจัดหายุทโธปกรณ์อื่นๆ ที่สหรัฐฯ ส่งมอบให้กับประเทศพันธมิตรและหุ้นส่วนทั้งหลาย
ทั้งนี้ การจัดหายุทโธปกรณ์แบบองค์รวม (Total package approach) ของสหรัฐฯ บวกกับค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงในการซ่อมบำรุง

และปฏิบัติการสไตรเกอร์ เทียบกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากตลอดช่วงระยะเวลาการใช้งานยานเกราะดังกล่าว

ประเทศไทยเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐฯ ในเอเชีย ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันในหลายด้านอันยังประโยชน์ให้กับทั้งสหรัฐฯ และไทย รวมทั้งประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคและทั่วโลก สหรัฐฯ มุ่งมั่นต่อไทยในฐานะพันธมิตรทางทหารและ
ด้านความมั่นคงโดยเสมอมา และจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไป

ความสัมพันธ์ทางการทหารที่แนบแน่นระหว่างสหรัฐฯ และไทย ทั้งหยั่งรากลึกในประวัติศาสตร์และมุ่งมองไปยังอนาคตข้างหน้านั้น ช่วยส่งเสริมภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างเพื่อทุกประเทศจะเจริญมั่งคั่งและมีสันติภาพ