“ผบ.พล.Stryker”

 

จริงจัง….เอาจริง !!…พันเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ รอง ผบ.พล.ร.11 ว่าที่ ผบ.พล.ร.11 คนใหม่ ที่จะมาคุม ยานเกราะ Stryker จากสหรัฐฯ โดยมีบทบาทสำคัญในการวางแผน วางระบบต่างๆ และคุมการฝึก ด้วยตนเอง

โดย โตมาจาก ร.31 รอ. กรมหมวกแดงของ พล.1 รอ.