เรือ LPD ยกพลขึ้นบก ลำใหม่ จากจีน

ทัพเรือไทย ทำสัญญา ต่อเรือ LPD ยกพลขึ้นบก ลำใหม่ จากจีน แล้ว….”บิ๊กช่อ” ว่าที่ รองผบ.ทร. ลงนาม แล้ว…. หลังจาก “บิ๊กลือ” ผบทร.” ทำพิธี วางดระดูกงูเรือ ดำน้ำ เมื่อ วันเรือดำน้ำ4 กย.62ที่ผ่านมา

หลังเคยต่อลำแรก เรือหลวงอ่างทอง จากสิงคโปร์ … แต่หันมาต่อกับจีนแทน

เพจ เรือรบราชนาวีไทย …..เผยแพร่ภาพ “บิ๊กช่อ” พลเริอเอก ช่อฉัตร กระเทศ ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. และว่าที่ รองผบ.ทร. ในฐานะ ประธานคณะกรรมการฯ ลงนาม กับจีน ในสัญญาการต่อเรือยกพลขึ้นบก LPD จากจีน 1ลำ

ทั้งนี้ มีรายงานว่า. ใช้งบประมาณ กว่า 4 พันล้าน บาท

โดย เมื่อสัปดาห์ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ พลเริอเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. และคณะเดินทางไปจีน เพื่อทำพิธี วางกระดูกงูเรือดำน้ำS26T ที่ต่อจากจีน และติดตามความคืบหน้า การต่อเรือ เมื่อ4กย.2562 ที่เป็น วันเรือดำน้ำ ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เนื่องจาก กองทัพเรือ มีความจำเป็นในการใช้เรือยกพลขึ้นบก จากเดิมที่มี เรือหลวงอ่างทอง เพียงลำเดียว โดย เป็นเรือLPD ที่ต่อจากสิงคโปร์ 4.9 พันล้าน โดยเรืออ่างทอง มีภารกิจมากมาย

เพราะหลายภารกิจ การนำเรือหลวงจักรีนฤเบศร ออกไป ไม่คุ้มค่า เพราะ เรือใหญ่เกินไป ในช่วงที่ผ่านมา ทร. ใช้เรือหลวงอ่างทอง มากกว่า

โดย ทร. ไม่ต่อLPD ลำที่2 จาก สิงคโปร์. แต่จะต่อจากจีน แทน ซึ่งมีคุณภาพทัดเทียม. และมีราคาถูกกว่า และ ถือเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ กับจีน

ทั้งนี้ เดิม ในกองทัพเรือไทย มีเรือที่ต่อจากจีน 7 ลำ ซึ่งถือเป็นเริอหลัก ของ ทร.ไทย. คือ เรือฟริเกตชุด เรือหลวงเจ้าพระยา รล.บางปะกง รล.สายบุรี รล.กระบุรี และ เรือฟริเกต ชุด รล.ตากสิน รล. นเรศวร และ เรือส่งกำลังบำรุง รล.สิมิลัน

นอกจากนี้ หลังจากที่ มี พรบ.รักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 2562 ออกมาแล้ว. ที่เปรียบเสมือน กอ.รมน.ทะเล ทำให้ ทร. ต้องมีการปรับโครงสร้าง ทร.ใหม่ โดยจะเพิ่ม 12 สำนักงาน ด้าน กอ.รมน. ทางทะเล ขึ้นมารองรับ งานที่กว้างขวาง มากขึ้น
และมีภารกืจทางทะเลมากขึ้น

__
Page: Thai Navy warship
Wassana Nanuam