“จิตสำนึกรักเมืองไทย” 11 ปี แล้ว

 

บิ๊กแช. พลเอกวิชัย แชจอหอ รองปลัดกระทรวง​กลาโหม​ ประกาศผล และมอบรางวัลโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 11 สำนักงาน​ปลัด​กระทรวง​กลาโหม​ (ศรีสมาน)

ทั้งนี้ โครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคง โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนด้วยการเปิดเวทีให้ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อสะท้อนแนวคิด มุมมองต่อสถานการณ์บ้านเมืองในเชิงสร้างสรรค์

อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างพื้นฐานการทำความดีด้วยหัวใจ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านหัวข้อกิจกรรม “คิด ทำ อย่างสร้างสรรค์ รวมพลังสังคมไทย”

ซึ่งสอดคล้อง​กับนโยบาย​ของนายกรัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​กลาโหม​ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน และความรัก ความสามัคคี​ของคนในชาติ

โดยมีน้องๆ เยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 167 โครงการ จาก 52 จังหวัด และผ่านการคัดเลือกจำนวน 8 โครงการ ได้แก่ โครงการชุมนุมสู่ชุมชน จ.นครศรีธรรมราช, โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวตามรอยพ่อ จ.อำนาจเจริญ, โครงการ พัฒนาอาชีพเกษตรกรเลี้ยงไก่ด้วยอาหารไก่สูตรเพิ่งความแข็งแรงของแม่ไก่และสีของไข่แดง จ.ลำปาง, โครงการ ภาษาชุมชน จ.กาญจนบุรี, โครงการ ระบบเครือข่ายจิตอาสา UNCOMMON UNIQUE จ.อุดรธานี, โครงการ เสาหลักนำทางจากยางพารานวัตกรรมสู่ประโยชน์ชุมชน จ.สุราษฎร์ธานี, โครงการ อาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียน จ.พะเยา

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการกว่า10 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเยาวชนได้ลงมือทำในสิ่งที่คิดออกมาเป็นชิ้นงานจริง และสร้างความตื่นตัวในกลุ่มเยาวชนเป็นอย่างมาก ถือเป็นการสร้างจิตสำนึกเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมของเยาวชนที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม