ถวาย”พระพันปีหลวง”

 

“ปลัดกลาโหม” จับมือ ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ ทำกิจกรรมพัฒนาวัด พัฒนาจิตใจ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “พระพันปีหลวง” …วัดราชบพิธ -ถนนสราญรมย์ – แนวถนนราชินี

พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมคุณเปิ้ล รมิดา อืนทรเจริญ นายกสมาคมภริยา สป. เปิดกิจกรรม” พัฒนาวัด พัฒนาจิตใจ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์

โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สำนักงานเขตพระนคร สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง หัวหน้าสวนสราญรมย์ “ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ ไม่ใส่ใจบุหรี่” สส.กานต์กนิษฐ์ แห้งสันตติ สส.พปชร. และกำลังพล
ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ศาสนสถาน วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

โดยแบ่งพื้นที่พัฒนาวัด ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ภายในวัด ด้านนอกวัด แนวถนนสราญรมย์ และด้านนอกวัด แนวถนนราชินี

ซึ่งนอกจากจะมีกิจกรรม สาธารณประโยชน์แล้ว ภายในงานยังมีการแสดงดนตรี และบริการตรวจโรคเบื้องต้น รวมทั้งให้คำปรึกษาทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย

สำหรับการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกภาคส่วน แสดงถึงพลังความสามัคคี มีจิตอาสา ในการบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ