ผู้พัน ใจสู้!! นักรบ ธารโต!!

 

“ผู้พันอุ้ย” พันโท พงศ์ธร ทัพพิกรณ์ ผู้บังคับกองพันศูนย์การทหารม้า (ผบ.พัน ศม.) เตรียมทหาร 42 ร่วมวิ่งทดสอบร่างกาย กับ ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการกรม 325 คนทั่วประเทศ แม้ว่า ใส่ขาปลอมเนื่องจาก โดนระเบิดที่ ธารโต ยะลาเมื่อปี 2553

นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล พระมงกุฏ 8 เดือน ก่อนที่จะใส่ขาปลอมแล้วหัดเดินวิ่งจน เป็นปกติในทุกวันนี้ ….

ตอนที่โดนระเบิด ผู้พันอุ้ย ก็คิดว่า เมื่อเรามาอยู่ตรงนี้ เราเป็นทหารก็ทำใจไว้แล้วว่าชีวิต อาจจะเจอกับเรื่องเหล่านี้ ก็ต้องสู้ดูแลตัวเองต่อไป

สู้ๆ น้อง!!